Öğretim Planı

1. YIL (1st YEAR)
 
1.Yarıyıl - GÜZ
(1st Semester) - (FALL)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) Dersi Veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)
ÖDT101 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi (TR) (Seçmeli)
Participation in Acquired Property Regime
Beteilung am Regime des erborbenen Eigentums
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN 3 - 7,5
ÖDT103 Ticaret Hukukunda Güncel Sorunlar (Kambiyo Senetleri) (TR) (Seçmeli)
Current problems in Bill of Exchange Law
Aktuelle Probleme im Handelsrecht (Wechselsrecht)
Prof. Dr. Vural SEVEN 3 - 7,5

ÖDT105
Konkordato Hukuku (TR) (Seçmeli)
Concordatum Law
Der Nachlassvertrag im Konkursrecht
Doç. Dr. Efe DIRENİSA/ Doç. Dr. Anıl KÖROĞLU 
3

-

7,5

ÖDT107
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku (TR) (Seçmeli)
Intellectual and Industrial Property Law
Recht des Geistigen und Gewerblichen Eigentums
Prof. Dr. İrfan AKIN
3

-

7,5


ÖDT111
Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler (TR) (Seçmeli)
Current Developments in Commercial Law
Aktuelle Entwicklungen im Handelsrecht
Doç. Dr. Koray DEMİR
3

-

7,5

ÖDT113
Sermaye Şirketlerinde Güncel Sorunlar ve Yöneticilerin Sorumluluğu (TR) (Seçmeli)
Current Issues in Capital Companies and Liability of Managers
Aktuelle Probleme bei Kapitalgesellschaften und Haftung von Managern
Prof. Dr. Vural SEVEN
3

-

7,5
ÖDT115 Veri Hukuku (TR) (Seçmeli)
Data Law
Datenrecht
Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN 3 - 7,5
ÖDT117 Tahkim Hukuku (TR) (Seçmeli)
Arbitration Law
Schiedsverfahren
Doç. Dr. Anıl KÖROĞLU 3 - 7,5
ÖDT119 İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunması (TR(Seçmeli)
Protection of Personal Data in Labor Relations
Schutz personenbezogener Daten in den Arbeitsbeziehungen
Doç. Dr. Esra YİĞİT 3 - 7,5
  TOPLAM (SUM)  
 
2. Yarıyıl – BAHAR
(2. Semester) – (SPRING)
Dersin Kodu
(Code
Dersin Adı (Course) Dersi Veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS

ÖDT102
Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) (TR) (Zorunlu)
Seminar Research Methods in Social Sciences
Seminar Forsschungsmethoden in Sozialwissenschaften

Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ

3

-

7,5

ÖDT104
Deniz Ticaret Hukuku Navlun Sözleşmeleri (TR) (Seçmeli)
Maritime Trade Law- Charter Party
Seehandelsrecht- Chartervertrag

Prof. Dr. Vural SEVEN
 

3

-

7,5
ÖDT106 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları (TR) (Seçmeli)
Current Issues of Civil Procedure Law
Aktuelle Probleme des Zivilprozessrechts
Doç. Dr. Efe DIRENİSA
3

-

7,5

ÖDT112
 
Milletlerarası Mal Satım Hukuku (TR) (Seçmeli)
International Sales Law
Internationales Kaufrecht

Prof. Dr. Zafer ZEYTİN

3

-

7,5
ÖDT116 Rekabet Hukuku (TR) (Seçmeli)
Competition Law
Kartellrecht
Doç. Dr. Koray DEMİR 3 - 7,5
ÖDT118 Kara Araçları Kasko Sigortasında Güncel Sorunlar (TR) (Seçmeli)
Current Problems in Motor Vehicles Insurance
Aktuelle Probleme in der Kraftfahrzeug-Kaskoversicherung
Prof. Dr. Vural SEVEN 3 - 7,5
ÖDT120 İrtifak Hakları (TR) (Seçmeli)
Easement Rights
Dienstbarkeitsrechte
Doç. Dr. Üyesi Murat SARIKAYA 3 - 7,5
  TOPLAM (SUM)  
 
2. YIL (2. YEAR)
 
3.Yarıyıl - GÜZ
(3rd Semester) - (FALL)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖDT 201
 

Doktora Yeterlilik
 

2

-

30
  TOPLAM (SUM) 30
 
4. Yarıyıl – BAHAR
(4. Semester) – (SPRING)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖDT 290
 

Doktora Tezi
PhD Thesis
Doktorarbeit

 

2

-

150
  TOPLAM (SUM) 150
 
3. YIL (3. YEAR)
 
5.Yarıyıl - GÜZ
(5th Semester) - (FALL)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖDT 290
 

Doktora Tezi
PhD Thesis
Doktorarbeit

 

2

-

150
TOPLAM (SUM) 150
 
6. Yarıyıl – BAHAR
(6th Semester) – (SPRING)
         
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS

ÖDT 290
 

Doktora Tezi
PhD Thesis
Doktorarbeit

 

2

-

150
TOPLAM (SUM) 150
 
4. YIL (4. YEAR)
 
7.Yarıyıl - GÜZ
(7th Semester) - (FALL)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖDT 290
 

Doktora Tezi
PhD Thesis
Doktorarbeit

 
2 - 150
TOPLAM (SUM) 150
 
8. Yarıyıl – BAHAR
(8th Semester) – (SPRING)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖDT 290
 

Doktora Tezi
PhD Thesis
Doktorarbeit

 
2 - 150
TOPLAM (SUM) 150