Tanıtım

Özel Hukuk Doktora Programı, yüksek lisans eğitimini tamamlamış hukukçuların, hukuk kuramındaki ve hukuk uygulamasındaki temel sorunları ve güncel gelişmeleri bütünlüklü bir şekilde ele alabilmelerini hedeflemektedir. Bu kapsamda, medeni hukuk, ticaret hukuku, medeni usul ve icra-iflas hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve milletlerarası özel hukuk alanlarını içeren bir program hazırlanmıştır.